REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEAR JOHN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady sprzedaży i warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.dearjohn.pl

2. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego, zwanego dalej Klientem,  z zawartych w nim zasad. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy  sprzedaży.

3. Właścicielem Sklepu jest 22 KAROLINA RUDZKA-KRĘPICZ, ul. Lanciego 19 lok 137, 02-792 Warszawa, NIP 951-188-13-19 zwany dalej Sprzedającym.

4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kc. Informacje o produktach umieszczone na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar.

7. Klient składając zamówienie, zobowiązany jest pokryć koszty dostawy.

8. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty lub wycofania poszczególnych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu czy wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

10. Do każdego zamówienia Sklep załącza dowód sprzedaży, a na życzenie wystawia fakturę VAT. Datą wystawienia faktury jest data zaksięgowania przez Sprzedającego wpłaty.

11. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych wraz z adresem e-mail i numerem telefonu kontaktowego. Powierzone Sklepowi dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

12. W przypadku podania przez Klienta niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Podanie adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

13. Wskazane jest założenie konta w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza podając, poza danymi osobowymi i kontaktowymi, hasło dostępu do swojego konta, dzięki czemu Klient będzie miał możliwość m.in. śledzenia statusu swoich zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie oraz ewentualne skutki z tym związane.

14. Zakładając konto w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych wyłącznie przez Sprzedającego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Zamówione produkty dostarczane są w określony przez Klienta w zamówieniu sposób za pomocą : Poczty Polskiej na terenie RP  lub firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty przez Klienta bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki transportem własnym.  

16. Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

17. Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: przedpłata przelewem na wskazany nr rachunku bankowego Sprzedającego, płatność za pośrednictwem systemu TRANSFERUJ.PL oraz gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta osobiście z siedziby Sprzedającego.

18. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mail z informacją o jego przyjęciu.

19. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego.

20. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni. Wysłanie zamówienia następuje do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, przy czym wysyłanie zamówień dokonywane jest jedynie w dni robocze. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na stronie Sklepu, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić zamówienie oraz uzgodnić termin realizacji.

21. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź je anulować do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, czyli do momentu wysyłki. Zmiany lub anulacja możliwa jest za pomocą poczty email, wysyłając mail na adres: store@dearjohn.pl

22. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne dane adresowe podane przez Klienta skutkujące niedostarczeniem przesyłki. Wysłanie zamówienia po otrzymaniu przez Sklep zwrotu przesyłki  jest możliwe po dokonaniu dodatkowej wpłaty za dostawę. Ta sama procedura dotyczy sytuacji, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona zwrócona do Sklepu.

23. W przypadku, gdy przesyłka posiada uszkodzenia bądź ślady otwierania, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacji w obecności pracownika firmy dostarczającej. Ten warunek jest konieczny do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

24. W przypadku zwrotu, towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów noszenia lub uszkodzeń.  Zwrot musi być odesłany przesyłką kurierską lub dostarczony osobiście do Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Klient jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie produktów do przesyłki. Zwroty należy kierować na adres: DEAR JOHN, ul. Lanciego 19 lok 137, 02-792 Warszawa

25. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

26. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Klient może odstąpić od umowy (Formularz Odstąpienia od Umowy tutaj) kupna w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki, poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają Klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c. ).W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

27. Wraz ze zwracanym towarem należy dostarczyć dowód zakupu  i Formularz Zwrotu (możesz pobrać tutaj).  Sklep dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy po otrzymaniu dowodu zakupu. W przypadku, gdy była wystawiona faktura, Klient zobowiązany jest do dostarczenia podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres Sklepu, wskazany w pkt 22 niniejszego Regulaminu.

28. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

29. Zwracany produkt podlega zwrotowi tylko wtedy gdy jest w stanie niezmienionym, posiada oryginalne, niezniszczone opakowanie, kompletne wyposażenie oraz  dokumenty sprzedaży produktu. Zwracany towar, który nosi ślady użytkowania nie zostanie przyjęty do zwrotu.

30. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego wskazanym w pkt 22 nn. Regulaminu z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, środki zostaną zwrócone na podany przez Kupującego nr konta bankowego w przeciągu 7 dni od dnia uznania reklamacji.

31. Sprzedający dokłada wszelkich starań by zdjęcia i opisy produktów jak najlepiej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd i właściwości.  Jednakże prezentowane zdjęcia są jedynie przykładowe . Ponadto Sprzedający zastrzega sobie możliwość błędów w opisie i danych dotyczących oferowanych produktów.

32. Pozostałe czynności związane z funkcjonowaniem i działaniami Sklepu nie wymienione w niniejszym regulaminie a opisane w innych częściach strony www.dearjohn.pl stanowią integralną część regulaminu.

33. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku wprowadzenia zmian, Sklep opublikuje jednolity tekst Regulaminu niezwłocznie.

34. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

35. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Do umowy w niniejszym Sklepie stosuje się przepisy prawa polskiego.

36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.